S podpisom do novega mostu čez Savo

datum: 24.02.2017

kategorija: Projekti

Brežice, 24. februar – Župan Občine Brežice Ivan Molan in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta v poročni dvorani Posavskega muzeja Brežice s podpisom Dodatka št. 2 k Protokolu o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji vzhodne obvoznice Brežice potrdila dinamiko gradnje 1. etape vzhodne obvoznice Brežice, ki zajema odsek od križišča Brežice-Dobova do krožišča na izvozu AC na cesti Čatež ob Savi vključno z mostom čez reko Savo.

V skladu z dogovorom se bo del vzhodne obvoznice z mostom pričel graditi pred oz. sočasno s pričetkom del gradnje HE Mokrice v l. 2019. Novi most občina potrebuje za zagotavljanje nemotene povezave obeh bregov reke Save, za izboljšanje prometne povezave v smeri oz. Bizeljsko, za razbremenitev mesta, za sanacijo obstoječega mostu čez Savo (Brežice-Čatež ob Savi) in za širitev mesta na vzhod. V sklopu I. etape projekta bodo zgrajene tudi navezovalne ceste do križišč na vsaki strani reke Save. V skladu z določili Dodatka št. 2 k protokolu o Vzhodni obvoznici bo po izgradnjo novega mostu saniran obstoječi most čez Savo in kasneje predan v upravljanje Občini Brežice.

IMG 2999

Novi most bo po besedah predstavnika Direkcije RS za infrastrukturo najdaljši most, s katerim bo direkcija upravljala, predstavljal pa bo tudi velik finančni in tehnični izziv. V kolikor bodo vse dejavnosti potekale kot načrtovani, bo most predan v uporabo leta 2022.

Župan Ivan Molan je pred podpisom povedal, da so na delovnem srečanju z ministrom in predstavniki Direkcije za infrastrukturo obravnavali aktualne teme, ki se nanašajo na sanacijo državnih cest in gradnjo pločnikov. Kmalu se pričela sanacije ceste od Pohance proti Artičam.  

DSC 8212DSC 8218

Ideja vzhodne obvoznice se je pričela uresničevati l. 2008, ko sta Občina Brežice in Ministrstvo za infrastrukturo (tedaj Ministrstvo za promet) podpisala Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji Vzhodne obvoznice Brežice, ki določa naloge tako ministrstva oz. direkcije kot Občine. Podpis dodatka št. 2 k protokolu pomeni zavezo obeh strani, da se pristopi k izgradnji I. etape vzhodne obvoznice Brežice, najprej k izgradnji novega mostu čez reko Savo. Po izgradnji HE Mokrice bi bila izgradnja novega mostu zaradi novonastalega akumulacijskega jezera bistveno zahtevnejša in dražja.

Občina Brežice nujno potrebuje nov most za trajno premostitev reke Save in nemoteno prometno povezavo obeh bregov reke. Občino preko reke Save povezujeta dva mostova, vendar je eden popolnoma zaprt, drugi pa se sooča s povečanim prometom.  Železni most čez Savo in Krko zaradi dotrajanosti konstrukcije ni primeren za promet in čaka na sanacijo, obstoječi most čez Savo pa se sooča s povečano obremenitvijo. V skladu z določili Dodatka št. 2 k protokolu o Vzhodni obvoznici bo po izgradnjo novega mostu saniran obstoječi most čez Savo in kasneje predan v upravljanje Občini Brežice.

Vzhodna obvozmica - idejni projekt

Predstavitev projekta Vzhodna obvoznica - odsek s premostitvijo (novi most preko reke Save)