Javni razpis: POLETNE PRIREDITVE

datum: 23.02.2012

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE POLETNIH PRIREDITEV IZVEN MESTA BREŽICE

Rok za oddajo prijav: 8.5.2012

Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Vsa navodila o načinu predložitve vloge ter odpiranju in ocenjevanju o vlogah določa besedilo Javnega razpisa in Pravilnik posameznega razpisa.  

Delavnica za pripravo vloge in predstavitev novosti bo v ponedeljek, 27.2.2012 ob 15. uri v sejni sobi Občine Brežice.  

Kontaktna oseba: Vesna Kržan, tel. 07/ 62 05 503, e-mail: vesna.krzan@brezice.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis: JR_PP_2012.pdf 

Podatki o prijavitelju:OSNOVNI-OBR-1PP_2012.doc

Prijava:PRIJAVA-OBR-2PP_2012.doc

Vzorec kuverte:kuverta_PP_2012.doc

Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe_PP_2012.doc

Poročilo:POROČILO-OBR-3PP_2012.doc