JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV TRŽNIH STANOVANJ V NAJEM

datum: 03.03.2014

kategorija: Razpisi

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev tržnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo skupaj s prilogami na posebnem obrazcu.

Obtazec je na voljo od 3.3.2014 do vključno 19.03.2014 v pisarna št. 31, v stavbi Občine Brežice (Cesta prvih borcev 18, Brežice) in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure, ob ponedeljkih in sredah do 16.00 ure in ob petkih do 14.00.Obrazec vloge je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Brežice www.brezice.si pod rubriko – RAZPISI.

Vlogo s prilogami morajo prosilci poslati v času od 03.03.2014 do vključno 19.03.2014 v zaprtih ovojnicah na naslov: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 BREŽICE, s pripisom »PONUDBA ZA NAJEM TRŽNEGA STANOVANJA, zap. št.  – NE ODPIRAJ« ali jo oddajo osebno v sprejemni pisarni, ki se nahaja v pritličju Občine Brežice, in sicer vsak uradni dan 8.00 do 15.00 ure, ob ponedeljkih in sredah do 16.00 ure in ob petkih do 14.00, v zaprti kuverti prav tako z zgoraj navedenim pripisom.

Kontaktna oseba za dodatne informacije – Marina Urek, Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice, soba št.: 31, tel.: 07 62-05-540 ali e-mail: .