Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice

datum: 13.03.2014

kategorija: Razpisi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice objavlja Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice.

 

Pisne prijave z dokazili je potrebno poslati od 13.3.2014 do vključno 27.3.2014, v zaprti kuverti na naslov:

Občina Brežice

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Cesta prvih borcev 18

8250 Brežice

s pripisom: "Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice - ne odpiraj".

 

Javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice