Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij za leto 2014

datum: 28.04.2014

kategorija: Razpisi

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH IN DOMOLJUBNIH ORGANIZACIJ ZA LETO 2014

Rok za oddajo prijav: 13.5.2014

Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Vsa navodila o načinu predložitve vloge ter odpiranju in ocenjevanju o vlogah določa besedilo Javnega razpisa in Pravilnik posameznega razpisa.


Kontaktna oseba: Vesna Kržan, tel. 07/ 62 05 508, e-naslovl: vesna.krzan@brezice.si

Razpisna dokumentacija:
Javni razpis
Pravilnik
Merila za izbor in vrednotenje projektov
Podatki o prijavitelju
Prijava
Vzorec kuverte
Vzorec pogodbe
Poročilo