Javni razpis - PROGRAMI ZA MLADE

datum: 22.01.2015

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino v letu 2015

Rok za oddajo prijav:  4. marec 2015 (v sprejemni pisarni Občine Brežice do 16.00 ure ali na pošti istega dne)

Obseg razpisanih sredstev: 15.500 EUR (okvirno) (postavka 0800)

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 595
e-mail:

DODATNA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU OBRAZCEV: 

Vsak delovnik po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo (zgoraj)

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo razpisa

Obrazec 1 - splošni podatki

Obrazca 2 in 3, izjava

Obrazci za poročanje