Javni razpis - PROGRAMI ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA

datum: 22.01.2015

kategorija: Razpisi

javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva za leto 2015

Rok za oddajo prijav:  4. marec 2015 (v sprejemni pisarni Občine Brežice do 16.00 ure ali na pošti istega dne)

Obseg razpisanih sredstev: 35.400 EUR (okvirno) (postavke: 0306, 0317 in 0520)

Kontaktna oseba:
Mojca Banič
tel.: 07 6205 591
e-mail:

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo razpisa - POPRAVEK, z dne 4. 2. 2015

Obrazec 1 - spološni podatki

Prijavni obrazci - ostali

Končno poročilo

Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice