Javni poziv - FESTIVAL STARE GLASBE

datum: 17.04.2015

kategorija: Razpisi

Občina Brežice objavlja javni poziv za izbor izvajalca programa festivala stare glasbe v letu 2015

Rok za oddajo prijav:  11. maj 2015 (v sprejemni pisarni Občine Brežice do 16.00 ure ali na pošti istega dne)

Obseg razpisanih sredstev: 17.000 EUR (okvirno) (postavka 0630)

Kontaktna oseba:
mag. Božena Devčič
tel.: 07 6205 592
e-mail: 

 

Razpisna dokumentacija:

Besedilo poziva

Splošni obrazci in izjave

Vsebinski obrazci poziva