Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij

datum: 20.04.2015

kategorija: Razpisi

Obveščamo vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij za leto 2015.

Namen: za delovanje veteranskih in domoljubnih organizacij in izvajanje njihovih programov (npr.: obeležja, komemoracije, srečanja članov s stratusom žrtev vojnega nasilja itd. )

Rok za oddajo prijav: 5.5.2015 (15 dni po objavi Javnega razpisa)

Pravilnik: Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij (Uradni list RS, št. 27/14)

Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Kontaktna oseba: Vesna Kržan, tel. 07/ 62 05 508, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis
Merila
Osnovni obrazec
Prijava
Kuverta
Vzorec pogodbe
Poročilo