Javni razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva v letu 2017

datum: 25.01.2017

kategorija: Razpisi

Rok za oddajo prijav:

- za projekte, ki so bili organizirani v januarju in bodo organizirani v februarju 2017 je rok 10. februar 2017 (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

- do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu oz. najkasneje do 20. novembra 2017 za projekte v decembru 2017 (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

Kontaktna oseba:

Jasmina Molan

Telefon: 07 62 05 507

E-naslov: jasmina.molan@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija_sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva


Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev

Obrazci:

obrazec 1_podatki o prijavitelju na JR S

obrazec 2_prijava na JR S

vzorec kuverte za oddajo prijave na JR S

vzorec pogodbe JR S

obrazec 3_poročilo o porabi sredstev na JR S