Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice.

datum: 05.05.2017

kategorija: Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice...

Besedilo razpisa

Seznam objektov, ki se urejajo z MKČN

Vloga