Javni poziv za sofinanciranje RAZVOJNIH PROJEKTOV v letu 2017

datum: 01.06.2017

kategorija: Razpisi

Rok za oddajo prijav: zadnji rok za prijavo je 30. oktober 2017 - več odpiranj (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne)

Obseg razpisanih sredstev: 100.000,00 EUR

Kontaktna oseba: Vesna Kržan,

Telefon: 07 620 5535

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

REZULTATI

Razpisna dokumentacija:

  1. Besedilo razpisne dokumentacije

  2. Obrazci:

  • Prijavni obrazci:

  1. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in razvojnem projektu

  2. Vzorec kuverte

  • Poročila:

  1. Obrazec poročila o izvedenem projektu