Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih SPOMENIKOV lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter DRUGIH programov na področju KULTURE v letu 2018

datum: 18.12.2017

kategorija: Razpisi

Občina Brežice objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ohranjanja in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Brežice ter drugih programov na področju kulture v letu 2018

Rok za oddajo prijav: 1. februar 2018 (v sprejemni pisarni Občine Brežice v času poslovnih ur ali priporočeno po pošti istega dne)

 

Obseg razpisanih sredstev: 25.500,00 EUR

 

Kontaktna oseba: mag. Božena Devčič

Telefon: 07 620 5533

E-naslov: bozena.devcic@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

 

 1. Besedilo razpisne dokumentacije

 2. Letni program Občine Brežice na področju kulture za leto 2018

 3. Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice

 • Prijavni obrazci:

 1. Obrazec 1 – Podatki o prijavitelju in splošna izjava

 2. Obrazec 2 – Prijava programa

 3. Obrazec 3/A - Kulturni spomeniki

 4. Obrazec 3/B -Nakup opreme

 5. Obrazec 3/C – Drugi programi kulture

 6. Obrazec 3/D -Stroški prostora za vadbo

 7. Izjava 1 - Izjava lastnika oz. solastnika

 8. Izjava 2 -Izjava odgovornega konservatorja

 9. Oznaka kuverte

 • Poročila:

 1. Obrazec poročila o izvedenem programu