Javni razpis za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij v letu 2018

datum: 15.03.2018

kategorija: Razpisi

Rok za oddajo prijav je  do vključno 30.3.2018 (oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine Brežice do 13. ure)

 

Kontaktna oseba:

Jasmina Molan

Telefon: 07 62 05 507

E-naslov: jasmina.molan@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija_veteranske in domoljubne organizacije

Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih in domoljubnih organizacij

 

Obrazci:

Obrazec 1 - prijava

Obrazec 2 - prijava na javni razpis

Obrazec 3 - poročilo o porabi sredstev

Vzorec kuverte za oddajo prijave

Vzorec pogodbe