Javni razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice v letu 2018

datum: 26.04.2018

kategorija: Razpisi

Rok za oddajo prijav je do vključno 15. 5. 2018 (oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v glavni pisarni Občine Brežice do 13. ure)

 

Kontaktna oseba:

Jasmina Molan

Telefon: 07 62 05 507

E-naslov: jasmina.molan@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija_JR_poletne prireditve
 

Pravilnik_poletne prireditve

 

Obrazci:

Obrazec 1_podatki o prijavitelju

Obrazec 2_prijava na javni razpis

Obrazec 3_poročilo o porabi sredstev

vzorec pogodbe o sofinanciranju

vzorec kuverte