Sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019

datum: 05.06.2019

kategorija: Razpisi

Občina Brežice objavlja javni poziv za sofinanciranje razvojnih projektov v letu 2019

V programskem obdobju 2014-2020 se kohezijska sredstva usmerjajo iz investicij v t.i. mehke vsebine. Te bodo z različnimi instrumenti sofinancirane preko določenih posredniških teles. Sredstva postavke so rezervirana za sofinanciranje razvojnih projektov, podprtih iz virov kohezijskih sredstev.

Cilj poziva je sofinanciranje razvojnih projektov, ki so bili v letih 2018 ali 2019 izbrani na pozivih programov EU in v letu 2019 še vedno potekajo (v nadaljevanju: projekti).

Občina Brežice bo projekte v letu 2019 sofinancirala iz proračunske postavke 00406 Razvojni projekti, in sicer v višini do 100% izkazanih stroškov, neposredno vezanih na projekt, ki niso pokriti iz drugega vira.


Okvirna vrednost poziva: 35.000,00 EUR.

Zadnji rok za prijavo je 30.10.2019 (več odpiranj).

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Vesna Kržan, Svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 35

E-naslov: vesna.krzan@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

RD razvojni projekti.PDF

prijava.doc

kuverta.doc

poročilo.doc