Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode in hišnih črpališč na območju občine Brežice v letu 2019

datum: 28.06.2019

kategorija: Razpisi

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave in izgradnje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode velikosti do 49 PE (populacijskih enot) in hišnih črpališč za objekte v občini Brežice v skladu s pogoji tega razpisa.

Besedilo razpisa

Seznam objektov

Vloga