Subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma

datum: 18.07.2019

kategorija: Razpisi

Občina Brežice objavlja javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma (v nadaljevanju: varovanje na daljavo) občanom občine Brežice.

Občina Brežice vabi zainteresirane, da v skladu z navodili iz javnega razpisa in priložene razpisne dokumentacije oddajo svojo vlogo najkasneje do petka, 15. novembra 2019.

Višina zagotovljenih proračunskih sredstev v letu 2019: 5.000,00 EUR

 

Kontakt:

Mojca Banič, ki je v času uradnih ur dosegljiva na telefonski številki 07/620-55-31

ali pišite na e-naslov: mojca.banic@brezice.si

 

Priloge:

1. Povabilo k oddaji prijave na javni poziv Razpisna dokumetacija.pdf

2. Prijavni obrazci Prijavni obrazec.docx

3. Kuverta Kuverta.docx