Celovita in delna energetska prenova objektov v lasti Občine Brežice

datum: 26.07.2019

kategorija: Razpisi

Občina Brežice objavlja javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projektov celovite in delne energetske prenove objektov v občinski lasti

Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije v objektih Občine Brežice, in ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo ponudbv I. fazi postopka - preverjanje usposobljenosti prijaviteljev: 9. september 2019 do 10.00 ure

Odpiranje ponudb (javno): 9. september 2019 ob 10.30 uri

Kontaktna oseba:
Vilma Zupančič
tel.: 07 6205 561, GSM 041 944 460
e-mail: vilma.zupancic@brezice.si

 

KONKURENČNI DIALOG - 1. krog

Povabilo in navodila za izdelavo ponudbe

Obrazci in vzorec koncesijske pogodbe

PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Odločitev

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Povabilo in navodila za oddajo ponudbe

Obrazci

 

Koncesijski akt

Javni razpis