JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

datum: 09.09.2019

kategorija: Razpisi

Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 28. 2. 2019 objavlja Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2019/2020.

ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v "Posavski statistični regiji", ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 - ZUPJS-C in 8/16, 61/17 ZUPŠ in 31/18; ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija in sicer za šolsko leto 2019/2020.


ROK PRIJAVE je določen kot odprti rok prijave in traja od 1. 9. 2019 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2020.

 

Povezava do razpisa in razpisne dokumentacije:

https://www.rra-posavje.si/aktualni-razpis.html