JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UREJANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV NA PODEŽELJU V LETU 2019

datum: 12.09.2019

kategorija: Razpisi

Občina Brežice objavlja javni razpis za sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju v letu 2019.

Predmet javnega razpisa je:
Sofinanciranje urejanja športnih objektov na podeželju, ki so namenjeni krepitvi rekreativne dejavnosti občanov. Kot podeželje se šteje območje vseh krajevnih skupnosti v občini Brežice, razen KS Brežice.
Nakup potrebne premične opreme za funkcionalnost športnih objektov.

Sredstva se namenjajo izključno za urejanje večnamenskih športnih objektov, ki so dostopni vsem občanom in v katerih se prednostno izvajajo športni programi, namenjeni otrokom in mladini. Sofinancira se urejanje športnih objektov na katerih je možno izvajati več različnih športov.

Okvirna vrednost razpisa za leto 2019 je 4.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 00079 – Obnova športnih igrišč na podeželju.

Rok za prijavo je: 11.10.2019.

 

Kontaktna oseba s strani naročnice je:

Damjan Žerjav, svetovalec (Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice)

T: 07 620 55 34

E-naslov: damjan.zerjav@brezice.si

 

Razpisna dokumentacija:

1. Razpisna dokumentacija - JR športni objekti na podeželju.pdf

2. Prijava na razpis Obrazec 1 - Splošni podatki in izjave JR.doc

3. Obrazec 2  OBR 2.docx

4. Obrazec 3 OBR 3.docx

5. Letni program za področje športa 2019.pdf

6. Povezava do Pravilnika za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/128173?fbclid=IwAR0kjCt2WsjuZZ-L5KWcQ8SxeKl5qi-xJVUnMe0zOhsAq8b9-m7WLGR82R0#!/Pravilnik-za-izbor-in-sofinanciranje-programa-sporta-v-Obcini-Brezice