Objava poziva za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

datum: 05.07.2010

kategorija: Sporočila za javnost

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, obvešča občanke in občane občine Brežice ter interesne organizacije, ki so kot društva in združenja registrirana in delujejo na območju Okrožnega sodišča v Krškem, da je objavljen poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike. Rok za oddajo izpolnjenega obrazca izjave kandidata za sodnika porotnika je 10. avgust 2010.

Poziv KMVVI  za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike

Poziv Okrožnega sodišča v Krškem

Objava v Uradnem listu RS, 50/2010