S predstavniki javnih zavodov o načrtih za prihodnost

datum: 14.01.2011

kategorija: Sporočila za javnost

December in januar sta tradicionalno meseca, ko se ozremo na sadove del preteklega leta in pogledamo, kaj nam prinaša prihodnost. Na januarskem srečanju je župan Ivan Molan ravnateljem in direktorjem javnih zavodov v občini Brežice predstavil glavne usmeritve pri pripravi proračuna za leto 2011 in se jim v nagovoru zahvalil za uspešno sodelovanje.

In kakšne so glavne značilnosti proračuna za letošnje leto? Župan Ivan Molan je dejal, da so že letos potrebne priprave na leta, ko bo vse manj možnosti za pridobitev evropskih sredstev za investicije v infrastrukturo, tako je vodilna nit pri pripravi proračuna zmanjševanje javne porabe, kjer je to mogoče. Občina Brežice v predlogu proračuna sledi štirim pomembnim zahtevam – zaključiti investicije, sofinancirane z evropskimi sredstvi, zagotoviti sredstva za socialne transferje – za blažitev socialnih stisk občanov, zmanjšati splošno porabo in zagotoviti sredstva za pripravo dokumentacije za nove projekte.

Zbranim je spregovorila tudi vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Brežice, Anica Hribar. Leto 2010 je označila za eno najzahtevnejših v letih njenega vodenja področja družbenih dejavnosti, saj so zaostrene gospodarske in socialne razmere vplivale na povečanje števila vlog občanov za zdravstveno zavarovanje, vlog za znižanje plačila vrtcev, poraslo je tudi število vlog za denarne pomoči.  Zahtevnejše je bilo tudi delo pri izboru izvajalcev na javnih razpisih, saj so bili boji med ponudniki na dnevnem redu.  

Na področju družbenih dejavnosti v brežiški občini poteka obnova gradu Brežice po terminskem planu, na področju izobraževanja so bili odkupljeni prostori za Glasbeno šolo Brežice, ki se urejajo, občina je odkupila potrebna zemljišča za širitev oz. gradnjo pri OŠ Cerklje ob Krki, OŠ Artiče in atletskem štadionu. V preteklem letu so bili obnovljeni tudi prostori mladinskega hotela in kulturnega centra, gradi se športna dvorana v Brežicah, obnovljeni so bili prostori na Cesti prvih borcev 36, kjer bo sedež Fakultete za turizem. Žal študijski programi še vedno čakajo na akreditacijo, kar pomeni, da bo v naslednjem študijskem letu predvidoma možen le magistrski študij.  Za vrtec Mavrica Brežice se pripravlja arhitekturni natečaj, oddelek pa v tem letu že pripravlja potrebno dokumentacijo za prijave na razpise.  Na pričakovani razpis Ministrstva za šolstvo in šport bo tako Občina prijavila projekt OŠ Globoko, za katero ima že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Vodja oddelka za družbene dejavnosti je zagotovila, da se bodo sodelavci oddelka za družbene dejavnosti še naprej trudili strokovno in kakovostno opravljati naloge za občane in javne zavode. Hkrati je zaposlenim izrekla zahvalo za dobro opravljeno delo in predanost nalogam, za katere so odgovorni.

V preteklem letu sta se od dolgoletnega in uspešnega ravnateljevanja poslovila Florijan Bergant (OŠ Velika Dolina) in Martin Dušič (OŠ Pišece), katerima se je s priložnostnim darilom za dobro sodelovanje zahvalila Anica Hribar, vodja Oddelka za družbene dejavnosti Občine Brežice.

 Srecanje_s_predstavniki_javnih_zavodov_011.JPG Srecanje_s_predstavniki_javnih_zavodov_003.JPG Srecanje_s_predstavniki_javnih_zavodov_018.JPG Srecanje_s_predstavniki_javnih_zavodov_017.JPG