50-odstotno znižanje najemnin za neprofitna društva v občini Brežice

datum: 10.07.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Brežice – Občinski svet Občine Brežice je na 16. redni seji sprejel sklep, ki neprofitnim društvom v občini Brežice omogoča najem prostorov po polovični ceni. Zmanjšanje finančnega bremena za najemnino bo društvom omogočilo lažje opravljanje njihovega poslanstva.

Občina Brežice je v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) s sprejetim Pravilnikom o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 43/12) poenotila oddajo poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Brežice. Upoštevajoč gospodarske razmere in pomen, ki ga imajo različna društva pri razvoju in vplivu na kakovost življenja v občini, je župan Občine Brežice Ivan Molan Občinskemu svetu predlagal, da se društvom, klubom, zvezam in organizacijam, ki se ukvarjajo z neprofitno dejavnostjo in imajo sedež v občini Brežice ali to dejavnost izvajajo za občanke in občane brežiške občine, zniža najemnina poslovnih prostorov za polovico – 50%. Občinski svet Občine Brežice je na 15. redni seji 2.7.2012 sklep tudi sprejel. Polovična najemnina predstavlja dodatno pomoč Občine Brežice društvom, ki imajo v najemu prostore v lasti Občine Brežice.

V občini Brežice deluje čez 200 različnih društev, klubov, organizacij in zvez. Delujejo na področjih gasilstva, humanitarnosti, športa, kulture, mladine, turizma, kmetijstva, Občina Brežice pa vsako leto preko 12 javnih razpisov v skladu s pravilniki sofinancira programe in dejavnosti društev in organizacij.

 

Dru__tva_v_ob__ini_Bre__ice.jpg