Proslava ob preimenovanju OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova

datum: 13.10.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Dobova, oktober – Pred vhodom v osnovno šolo, ki od letos ponosno nosi ime velikega Slovenca in najpomembnejšega slovenista 2. polovice 20. stoletja, dr. Jožeta Toporišiča, je potekala proslava ob uradnem preimenovanju šole. Spominu na rojaka, rojenega na Mostecu, so se poklonili s kulturnim programom in besedami govornikov, ravnateljica šole Ivana Baškovič in župan občine Brežice Ivan Molan pa sta odkrila novo tablo šole in s tem simbolnim dejanjem uradno razglasila preimenovanje šole.

OŠ Toporišič 20

OŠ Toporišič 10

OŠ Toporišič 05

OŠ Toporišič 03

OŠ Toporišič 02

OŠ Toporišič 04

OŠ Toporišič 11

OŠ Toporišič 17

OŠ Toporišič 08

OŠ Toporišič 12

OŠ Toporišič 14

OŠ Toporišič 19

Župan občine Brežice Ivan Molan je ob tej priložnosti dejal, da je občina ponosna na dva velika rojaka, jezikoslovca – Maksa Pleteršnika iz Pišec in dr. Jožeta Toporišiča iz Mosteca. Izpostavil je izjemnost ljudi, ki so izhajali iz majhnih krajev na samem obrobju države, ob meji, in so z zaupanjem, predanostjo in trdim delom dosegli veliko ter pustili pomemben pečat v slovenskem jeziku.

OŠ Toporišič 18

Kulturni program so pripravili zaposleni in učenci OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, slavnostni govornik na proslavi ob preimenovanje pa je bil akademik in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Toporišičev sodobnik dr. Matjaž Kmecl, ki je pokojnega dr. Jožeta Toporišiča zelo dobro poznal. S prisotnimi je delil svoje spomine na kot je dejal »prijaznega in družabnega človeka«, ki pa je bil »na področju znanosti in svoje teorije slovenskega jezika neuklonljiv«. Opisal ga je kot velikega rodoljuba in zavednega Slovenca, ki se je zavedal bogastva slovenskega jezika in njegovih narečij, vedno je bil pripravljen braniti slovenski jezik, tudi v časih, ko to ni bilo zaželeno.   

OŠ Toporišič 16

O izjemnem jezikoslovcu je spregovorila tudi dr. Vera Smole iz ljubljanske Filozofske fakultete. Poudarila je neverjetno širino Toporišičevega opusa, ki zajema vsa področja slovenskega jezika in dejala, da je skoraj nemogoče, da bi v prihodnosti kateremu od jezikoslovcev uspelo doseči širino Toporišičevih del.

OŠ Toporišič 13

Predsednica programskega odbora Toporišičevo leto Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice, je predstavila pobudo vaščanov Mosteca »Civilna pobuda v spomin dr. Jožetu Toporišiču Mostec« za obeležitev 90. letnice rojstva dr. Toporišiča.

Toporišičev kotiček v osnovni šoli

V osnovni šoli, ki nosi ime jezikoslovca, so pred šolsko knjižnico uredili spominski kotiček dr. Jožeta Toporišiča, kjer so razstavjene fotografije iz njegovega življenja, njegov rokopis in nekaj njegovih del.

OŠ Toporišič 21

Povezani z aktivnostmi Toporišičevega leta

V začetku leta 2015 so se različne ustanove in posamezniki združili v »gibanje« z imenom Programski odbor Toporišičevo leto. V  Programskem odboru Toporišičevo leto sodelujejo predstavniki Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, ZRC SAZU in SAZU, Občine Brežice, Posavskega muzeja Brežice, Knjižnice Brežice, Gimnazije Brežice, Zavoda RS za šolstvo, Osnovne šole Dobova, ki je bila julija letos preimenovana v Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Krajevne skupnosti Dobova, Društva za varovanje maternega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece, Narodne in univerzitetne knjižnice, Slavističnega društva Posavja ter Mosteca pri Dobovi, ki je rojstna vas dr. Toporišiča. V odboru aktivno sodelujeta tudi akademikova sinova Andrej in Tomaž Toporišič.

O aktivnostih Toporišičevega leta – od 11. 10. 2015 do 11.10.2016

 • Preimenovanje OŠ Dobova v OŠ dr. Jožeta Toporišiča Dobova, 12. 10. 2015.

 • Pleteršnikovi dnevi v Pišecah, 13. 10. 2015

 • Tiskovna konferenca NUK, 19. 10. 2015, ob 12.00, ob donaciji rokopisnega gradiva družine Toporišič NUK-u.

 • Uradna razglasitev leta na proslavi ob občinskem prazniku, 27. 10. 2015.

 • Predlog: osrednja prireditev ob kulturnem prazniku leta 2016 naj bo posvečena prof. dr. Toporišiču in njegovemu prizadevanju za slovenski jezik, 6. 2. 2016.

 • Odkritje spominske plošče na rojstni hiši v Mostecu leta 2016.

 • Odprtje Posavske muzejske vitrine v spomin prof. dr. Jožeta Toporišiča, 26. 6. 2016 (dan Posavskega muzeja Brežice). Že v letu 2015 je bil akademik uvrščen med izjemne Posavce v stalni razstavi Pod devetimi zastavami Posavje 1900—1990.

 • Povezava 70-letnice delovanja Knjižnice Brežice po 2. svetovni vojni in 90-letnice rojstva prof. dr. Toporišiča; osrednja prireditev 11. 10. 2016 v Knjižnici Brežice. Načrtovana je dvodelna prireditev: simpozij (ves dan) in večerna proslava.

 • Razni programi za medgeneracijsko druženje in učenje. Sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami po Sloveniji, Zavodom za šolstvo ter obiskovalci Knjižnice Brežice in Posavskega muzeja Brežice – vzpostavitev in izvedba različnih programov (delavnice, prireditve, vodstva ipd.).

 • Poziv splošnim knjižnicam Slovenije za obeležitev 90-letnice akademikovega rojstva na različne, samostojno izbrane načine. Poziv bo pripravila in izvedla Knjižnica Brežice.

 • Poziv vsem šolam v Sloveniji za obeležitev 90-letnice akademikovega rojstva na različne, samostojno izbrane načine. Poziv bo pripravila in izvedla OŠ Dobova.