Praznik občine Brežice obeležili s svečano sejo

datum: 28.10.2015

kategorija: Sporočila za javnost

Brežice, 26. oktober – Na predvečer občinskega praznika je v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice potekala svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice. Na seji je župan Ivan Molan predal oktobrske nagrade in občinska priznanja ter naziv častnega občana tistim izjemnim posameznikom in organizacijam, ki s svojim delom in nadpovprečnimi rezultati predstavljajo gibalo razvoja v občini.

 

Župan občine Brežice Ivan Molan je v svojem govoru tudi orisal težke razmere, v katere je bila potisnjena občina Brežice s prihodom deset tisočih migrantov. Zahvalil se je vsem prebivalcem in prostovoljcem, ki s svojo strpnostjo in pomočjo blažijo posledice begunske krize v brežiški občini in poudaril izjemen pomen prizadevanj, da se vsem občanom zagotovi normalno življenje v lokalnem okolju.

Svečana seja 2

Oktobrske nagrade za leto 2015 so prejeli: Slavko Bizjak za dolgoletno soustvarjanje življenja v krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem in pomemben prispevek k razvoju podjetništva v občini Brežice, Rudolf Deržič za 20 let uspešnega vodenja družinskega podjetja ter za pomemben prispevek k celovitemu razvoju kraja in občine Brežice in Vilko Urek za izjemno pedagoško delo in dosežke na glasbenem področju ter za predano ustvarjanje na področju kulture v občini Brežice.

Oktobrski nagrajenec Slavko Bizjak

Oktobrski nagrajenec Rudolf Deržič

Oktobrski nagrajenec Vilko Urek

Prejemniki priznanj in nagrad

Nagrajenci

Letošnji nagrajenci z županom Ivanom Molanom: (z leve) Davor Kalin (predsednik Športnega društva ), Radko Berstovšek (predsednik PGD Brežice okolica), oktobrski nagrajenec Slavko Bizjak, častni občan Dragutin Križanić, župan Ivan Molan, oktobrski nagrajenec Vilko Urek, Darko Krošelj (lastnik podjetja DARSAD d.o.o.) in oktobrski nagrajenec Rudolf Deržič.

Priznanja Občine Brežice so prejeli:  podjetje DARSAD d.o.o. za 25 let uspešnega poslovanja podjetja ter za pomemben doprinos k razvoju podeželja in podjetništva v občini Brežice, Športno društvo Skopice ob 30-letnici društva - za dosežke pri promociji športa in rekreacije ter za povezovanje krajanov v občini Brežice, Prostovoljno gasilsko društvo Brežice okolica ob 90-letnici predanega delovanja na področju požarne varnosti, zaščite in reševanja v občini Brežice.

Dobitnik priznanja podjetje DARSAD d.o.o.

Dobitnik priznanja Športno društvo Skopice

Dobitnik priznanja PGD Brežice okolica

Za častnega občana Občine Brežice je bil razglašen Dragutin Križanić v zahvalo in priznanje za življenjsko delo, ki predstavlja neprecenljiv in trajni prispevek k razvoju kulture ter ljubiteljske dejavnosti v občini Brežice.

astno občan z županom

V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil častni občan Občine Brežice Dragutin Križanić. Nagrajencem in občini je ob prazniku v imenu posavskih županov čestital  župan občine Radeč in predsedujoči Svetu regije Posavje Tomaž Režun. Poleg voščila je v imenu Posavja izrazil podporo občini Brežice ob soočanju s posledicami migrantske krize, ki otežuje normalno življenje občanom v obmejnih krajih.

Zahvalni govor častnega občana

Scenarij prireditve je nastal v sodelovanju Občine Brežice, JSKD Območne izpostave Brežice in Posavskega muzeja Brežice.  Kulturni program prireditve so sooblikovali Manca Mihelin in Vokalna skupina OŠ Bizeljsko pod mentorstvom Vilka Ureka, Uroš Polanec (harmonika) in Tomaž Zevnik (klarinet).  Program je povezovala Bojana Zevnik.

Nastop Vokalne skupine OŠ Bizeljsko

Tomaž Zevnik in Uroš Polanec

Spominu na ustanovitev Brežiške čete, ki je s svojim delovanjem želela preprečiti izgon ljudi iz Posavja, so se prisotni poklonili z video posnetkom pesmi Le vkup, le vkup, uboga gmajna (Rado Simoniti, prir. Matjaž Predanič) z osrednje slovesnosti obeležitve 500. obletnice največjega slovenskega kmečkega upora 1515.

Primiž Kozmus je razglasil Toporišičevo leto

Častni občan in olimpionik Primož Kozmus je razglasil Toporišičevo leto