Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

datum: 21.09.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376 bo potekala od 28.9.2018 do vključno 29.10.2018 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 24.10.2018 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Več informacij si preberite tukaj.