Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Bukovje - Ap 1497

datum: 25.04.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Bukovje - Ap 1497 bo potekala od 5.5.2017 do vključno 5.6.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 17.5.2017 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Več informacij si preberite tukaj