Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Slovenska vas - Ap 193

datum: 15.03.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Slovenska vas - Ap 193 bo potekala od 23.3.2017 do vključno 22.4.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo 5.4.2017 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Več informacij si preberite tukaj.