Neurje v občini Brežice

datum: 22.06.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Brežice, junij – Dne, 21.6.2017 je v popoldanskih urah neurje s točo prizadelo severni del občine Brežice, od meje z občino Krško do Pišec. Na tem območju so večina sadjarske površine, ki so bile že lani in tudi letos prizadete s pomladansko pozebo. Sadjarji imajo popolni izpad pridelka in so v zelo negotovem ekonomskem položaju, saj so dejansko brez prihodka že dve leti.

 

Na območju Arnovega sela so popolnoma uničene tudi vse druge kulture, od vinogradov do poljščin. Na trajnih nasadih je pričakovati izpad pridelka tudi v naslednjem letu, zaradi uničenega rodnega lesa.  

Škoda je nastala tudi na komunalni infrastrukturi in k sanaciji le-te bo bosta v najkrajšem času pristopili občina in krajevna skupnost. Nekaj objektov je bilo tudi zalitih z vodo.

Državo pozivamo, da pristopi k pomoči kmetijstvu po toči in neurjih, ki so prizadela pridelovalce kmetijski dejavnosti.

Izjava župana občine Brežice_neurje v občini Brežice

Izjava Romana Matjašiča_ocena škode po neurju v občini Brežice

 

20170622_112641

20170622_113447

20170622_114548

20170622_113438

IMG_2925

IMG_2929

IMG_2958