Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Orešje, Ap 1526

datum: 05.07.2017

kategorija: Sporočila za javnost

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za območje razpršene poselitve Orešje (Ap 1526) bo potekala od 14.7.2017 do vključno 14.8.2017 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Bizeljsko. Javne obravnave se lahko udeležite v sredo 26.7.2017 ob 16:30 uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Več informacij si preberite tukaj.