Javna razgrnitev OPPN za trgovski objekt ob Cesti svobode

datum: 11.10.2018

kategorija: Sporočila za javnost

Seznanjamo vas z javno razgrnitvijo "Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode - vzhod, del BRŽ-130", ki bo potekala od 18.10.2018 do vključno 19.11.2018 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevne skupnosti Zakot-Bukošek-Trnje. Dne 24.10.2018 ob 16. uri bo v sejni sobi na Občini Brežice potekala njegova javna obravnava.
Predmet OPPN se nanaša na gradnjo trgovskega objekta, vzhodno od obstoječe avtobusne postaje ob Cesti svobode, skupaj z novo prometno navezavo ter ostalimi spremljajočimi ureditvami. Več informacij v zvezi z vašim sodelovanjem si lahko preberete na spodnji povezavi.

javno naznanilo JR OPPN