Javni poziv uporabnikom javnih dobrin

datum: 07.03.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Brežice poziva uporabnike javnih dobrin v občini Brežice, da podate predlog za imenovanje v svet uporabnikov.

Predlogi naj vsebujejo osebne podatke kandidatov (ime in priimek, rojstni podatki in naslov). 

Posredujte jih na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, Brežice ali na elektronski naslov: jasmina.molan@brezice.si.

Rok za oddajo predlogov na podlagi prvega poziva je 13.3.2019.

Javni poziv