Javna razgrnitev SD OPPN za IPC Brezina

datum: 28.03.2019

kategorija: Sporočila za javnost

Seznanjamo vas, da bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za IPC Brezina, ki bo potekala od 5.4.2019 do vključno 6.5.2019 v času uradnih ur na Oddelku za prostor Občine Brežice in v prostorih Krajevnih skupnosti Šentlenart ter Artiče.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo le na tekstualni del prostorskega akta, s katerimi se omogoča fleksibilnejše pogoje umeščanja in oblikovanja objektov ter racionalnejšo rabo zemljišč.
Javne obravnave dopolnjenega osnutka tega akta se lahko udeležite v sredo, 10.4.2019 ob 16:00 uri v sejni sobi na Občini Brežice.
Več informacij si oglejte v priponki.

javno naznanilo IPC Brezina.pdf