Defibrilator od danes tudi v Ekonomski in trgovski šoli Brežice

datum: 05.04.2016

kategorija: Zanimivo

Brežice – ETRŠ si je defibrilator poplačala z odprtimi športnimi prostori med poletnimi počitnicami in aktivnim sodelovanjem profesorice športne vzgoje v projektu »Šport ZA zdravo starost«.

Ekonomska in trgovska šola Brežice se je v preteklem letu odzvala na pobudo Občine Brežice in pristopila k izvajanju projekta »Šport ZA zdravo starost« s katerim so izvajalci spodbujali in promoviralo šport med starejšimi. Lahko bi zapisali, da je bil odziv šole kar dvakraten, saj se je kot vaditeljica programa brezplačne vadbe za starejše odzvala Vladka Lopatič, profesorica športne vzgoje na šoli. Z dostopnostjo prostorov in opremo v počitniškem poletnem času, pa je izvajanje projekta podprl tudi ravnatelj Ekonomske in trgovske šole Brežice, gospod Martin Šoško. Z odličnim sodelovanjem so partnerji v projekt vključili najštevilčnejšo skupino vadečih, ki so v dveh mesecih opravili skupaj 355 ur vadbe samo na območju mesta Brežice.

Ekonomska in trgovska šola Brežice pa je danes ponovno dokazala, da postavlja na visoko mesto, poleg skrbi za izobraževanje, tudi skrb za zdravje vseh svojih uporabnikov. Sredstva, ki jih je pridobila kot nadomestilo uporabe prostorov v projektu »Šport ZA zdravo starost«, je v celoti namenila za nakup defibrilatorja. Ob zavedanju njegovega pomena v pravem trenutku in upanju, da do tega ne pride, je bila pobudnica nabave ravno Vladka Lopatič. Simbolično je defibrilator predala profesorici, ravnatelju in šoli Patricia Čular, vodja projekta.

Za ustrezno ukrepanje in pravilno uporabo bo v naslednjem tednu  šola ob podpori izvajalca izvedla usposabljanje za celoten kolektiv.

Spomnimo, da so na območju občine Brežice trenutno nameščeni defibrilatorji na lokacijah v stavbah Občine Brežice, Upravne enote Brežice, Gimnazije Brežice, Doma upokojencev Dobova-Kapele v Dobovi, Trgovskega centra Intermarket Brežice, na Bizeljskem na zunanji fasadi objekta Lekarne in  na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje. Slednji je v preteklosti že uspešno opravil svojo funkcijo.