Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku podelili priznanja in odličja

datum: 07.02.2017

kategorija: Zanimivo

Brežice, 7. februar – V Domu kulture je potekala osrednja prireditev ob kulturnem prazniku, na katerem so zaslužni člani kulturnih društev prejeli priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice za posebne dosežke ter pomemben prispevek pri razvoju ljubiteljske kulture v občini za leto 2016. Podeljenih je bilo pet priznanj in sedem odličij (tri bronasta, eno srebrno in tri zlata odličja). Zbrane nagrajence, goste in obiskovalce je nagovoril slavnostni govornik Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, in poudaril pomen kulture za identiteto slovenskega naroda.

Slavnostni govornik Mitja Bervar predsednik DS RS

Priznanje Zveze kulturnih društev Brežice  predstavlja zahvalo za najmanj petletno redno uspešno in odgovorno delo, odličje Zveze kulturnih društev Brežice pa predstavlja nagrado za posebne dosežke, ki jih posamezniki in skupine dosegajo na različnih področjih ljubiteljske kulture in sicer vsaj deset let kulturnega ustvarjanja za bronasto odličje, vsaj 15 let za srebrno odličje ter 20 in več let za zlato odličje.

Prejemniki priznanj Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2016 so Helena Fakin (Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče), Ksenija Herakovič (Plesno društvo Imani), Toni Katič (KD Gasilski pihalni orkester Loče), Jožica Povh (KD Franc Bogovič Dobova) in Ivan Požar (Kulturno društvo Kapele).

Prejemnik ipriznanj ZKD Brežice za leto 2017

Bronasto odličje Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2016 so prejeli Željka Badovinac (Mešani pevski zbor KUD Brežice), Jože Drugovič (Godba Pišece, Kulturno društvo Orlica Pišece) in Robert Zofič (Vaška scena KUD Slavček Velika Dolina).  Srebrno odličje Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2016 je prejel Gregor Tuljak (KUD Oton Župančič Artiče). Najžlahtnejša – zlata odličja Zveze kulturnih društev Brežice za leto 2016 pa so prejeli Lučka Černelič (Kulturno društvo Mešani pevski zbor Viva in Zveza kulturnih društev Brežice), Daniel Ivša (KD Gasilski pihalni orkester Loče) in Pevci iz Globokega (KD Globoko), v njihovem imenu je zlato odličje sprejel Franc Kene.

Prejemniki odličij ZKD Brežice za leto 2016

V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil prejemnik zlatega odličja Daniel Ivša. »Vse, kar počnemo in smo počeli, je plod srca, predanosti in ponosa. Vsak na svojem področju smo prispevali kamenček k lepšemu danes in jutri,« je dejal. V pozdravnem nagovoru se je župan Občine Brežice Ivan Molan zahvalil vsem ustvarjalcem na področju kulture v brežiški občini in poudaril pomen prostovoljnega dela na področju kulture.

Pozdravni govor župana Občine Brežice Ivana Molana

Glasbeni program so oblikovali člani Big band Orkestra Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Rudija Strnada, kot vokalistka se je predstavila mlada pevka Veronika Strnad, prireditev pa je z izbranimi mislimi in razmišljanji povezovala Mateja Jankovič Čurič.

Big band orkestra Slovenske vojskeSlovenski kulturni praznik