Konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Brežice

datum: 17.11.2006

kategorija: Župan

x

Včeraj, 16. novembra 2006, je potekala konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Brežice. Sejo je do imenovanja novega župana vodil najstarejši svetnik, Jernej Zorko iz vrst Slovenske demokratske stranke.
Po poročilu Občinske volilne komisije, ki ga je podala predsednica, Maja Baškovič, sobili vsem svetnikom in županu potrjeni mandati. Po pregledu rezultatov za volitve v občinski svet je Občinska volilna komisija na korenspodenčni seji ugotovila, da mesto svetnika, po imenovanju Ivana Molana za župana, zasede Franc Zidarič, prav tako iz vrst SDS.

S sklepom Občinskega sveta Občine Brežice so bili na podlagi proporcionalne razdelitve glasov glede na rezultat volitev, v Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, imenovani: Marko Hercigonja, Jernej Zorko, Tatjana Močan (vsi SDS), Jože Avšič, Franc Urek (oba LDS), Milena Jesenko (SD) in Lado Križman (SLS). Za predsednika omenjene komisije je bil imenovan Marko Hercigonja, za podpredsednika pa Jože Avšič.

Kot župan želim, da bo novi svet deloval konstruktivno in brez strogih političnih koalicij ter v smeri uresničevanja dobrih projektov in programov. Svetnikom sem predlagal, da se mestav odborih, ki bodo delovali znotraj občinskega sveta, razdelijo proporcionalno, glede na rezultat volitev. Le tako bodo lahko upoštevane tudi želje volivcev, saj bo možnost sodelovanje v odborih ponujena vsem. Z večjim številom dobljenih glasov, se veča tudi sama odgovornost svetnikov, ki z večjim številom glasov pridobivajo tudi na teži svojih odločitev. Znotraj Občinskega sveta ne želim izključevati nikogar, temveč k sodelovanju pritegniti vse, ki bodo to želeli.


Ivan Molan,
Župan Občine Brežice

SlikaOS

SlikaOS