Javni pozivi

datum: 10.07.2007

kategorija: Župan

x

Javni poziv za sofinanciranje prireditev, praznovanj, pokroviteljstev iz proračunskih postavk praznovanja, pokroviteljstva, reprezentanca, promocija ter splošna proračunska rezervacija.

javni_poziv_1.doc
Javni poziv za sofinanciranje programov iz načrta dela društva izgnancev in za ureditev obeležij izgnancem.

javni_poziv_2.doc