Srečanje na mejnem prehodu Rigonce

datum: 09.05.2007

kategorija: Župan

Župan občine Brežice g. Ivan Molan se je v tednu Evropske skupnosti zagrebačke županije srečal z načelnikom občine Brdovec g. Mladenom Debeljakom. Poseben poudarek srečanja je bil na krepitvi čezmejnega sodelovanja z Občino Brežice.

Prvi teden v mesecu maju bo zagrebška županija označila s tematiko Evropske skupnosti. Poleg kulturnih, informativnih in izobraževalnih prireditev, ki se bodo vrstile v vseh občinah županije, bo teden zaznamovan tudi s srečanji za izgradnjo novih ter nadaljevanjem že utrjenih partnerskih odnosov z različnimi organizacijamiv Sloveniji.

V sredo, 2. maja so se v sklopu teh dogodkov na mejnem prehodu Rigonce-Harmica srečali župan Občine Brežice Ivan Molan, predsednik KS Dobova Mihael Boranič, načelnik občine Brdovec, Mladen Debeljak in pročelnik Zagrebške županije Krunoslav Pilko. Župan Ivan Molan vidi srečanje kot novi korak k oblikovanju skupnih projektov za izboljšanje čezmejnega sodelovanja na različnih področjih. Tako nova programska perspektiva za Slovenijo kot tudi predpristopno obdobje za Hrvaško nosita številne možnosti za podporo realizacije le-teh. Občina Brežice se zaveda teh možnosti kot tudi svoje prednosti v geografskem položaju, zato je tudi sama zastavila niz aktivnosti s katerimi želi še okrepiti stike z zagrebško županijo.


Ivan Molan,župan Občine Brežice in Mladen Debeljak, načelnik Občine BrdovecIvan Molan, župan Občine Brežice in Mladen Debeljak, načelnik Občine Brdovec
Ivan Molan, Josip Maleković, Mihael Boranič, Mladen Debeljak Ivan Molan, Josip Maleković, Mihael Boranič, Mladen Debeljak