PETI TRADICIONALNI POHOD V JOVSE IN ZAKLJUČEK PROJEKTA LIFE

datum: 15.10.2007

kategorija: Župan

Turistično društvo Kapele je v soboto, 13.10.2007 organiziralo že peti tradicionalni pohod v Jovse. Pohodnikom sta se pridružila tudi župan Občine brežice, g. Ivan Molan, in podžupanja Občine Brežice, ga. Patricia Čular.

Zbrani so prisluhnili besedamžupana Občine Brežice g. Ivana Molana. Slednji je nagovoru poudaril pomembnosti in vrednote ohranitve naravnega okolja ne le za človeštvo, ampak tudi za nadaljnji razvoj občine Brežice. Povedal je, da je bogata narava bistvena prednost občine Brežice, zato Občina podpira takšne projekte.Spodbuja, da se projekti nadgrajujejo, saj prispevajo tudi k trajnostnem razvoju turizma, vendar ne na račun uničevanja naravnih vrednot.

Županov nagovor pred začetkom poti

Na pohodu po Koščevi poti v Jovse

Torta

G.Župan med ogledom ročnih del


Pohod je bil obogaten z zaključkom 3-letnega projekta „LIFE“ Kapele, katerega aktivnosti je na območju Jovsi-Dobrava izvajal Zavoda RS za varstvo narave v partnerstvu z Zavodom za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in Krajevno skupnostjo Kapele. K sodelovanju v projektu so še pritegnili lastnike zemljišč, Lovsko družino Kapele, Krajevno skupnost Dobovo, Osnovno šolo Dobova s PŠ Kapele in Turistično društvo Kapele. Sledenje je že pred projektom v okviru svojih aktivnosti vzpostavilo Koščevo pot, jo opremilo z informativnimi tablami, z markacijo in izdalo zloženko o Jovsih, ter več delovnih listov in razglednic.
Projekt 'LIFE' je zajemal nadgradnjo v okviru katerega so se izvajale konkretne akcije na območju Jovsov in Dobreve. Tako se je izvajalo: zdelava načrta upravljanja območja, vzpostavitev omrežja ekocelic v Dobravi, vzdrževanje travnikov v Jovsih, izboljšanje hidroloških razmer, postavitev opazovalnega stolpa vJovsih, ureditev informacijske sobe v Kapelah in še postavitev označevalnih in informativnih tabel.