Brežicam se obeta nova stanovanjska soseska

datum: 22.11.2007

kategorija: Župan

Včeraj sta direktor podjetja Begrad d.d., g. Franc Panjan, in župan občine Brežice, g. Ivan Molan, podpisala pogodbo o izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega sprejem bo omogočil realizacijo investitorjeve namere – izgradnje stanovanjske soseske Cholewa. Poleti naslednje leto se bo po investitorjevih načrtih pričela gradnja stanovanj, prva stanovanja bodo vseljiva v letu 2009.

Podjetje Begrad d.d. Novo mestoželi v naslednjih letih ponuditi nova stanovanja tudi v Brežicah. Tako so v maju 2007 kupili zemljišče v izmeri več kot 14.000 m2 (v kareju med Opekarsko in Šolsko ulico; Maistrovo ulico in ulico Stanka Škaterja), na katerem nameravajo zgraditi nov stanovanjski kompleks. Projektant Elite Krško je izdelal idejno zasnovo projekta, ki obsega pet stanovanjskih blokov s podzemno garažno hišo. Stanovanja bodo primerna za vse generacije ljudi, posebej pa je razveseljivo, da bo investitor poskrbel tudi za ostarele in invalidne osebe, saj namerava del stanovanj urediti kotoskrbovana stanovanja. Stanovanja bodo sodobno zasnovana v skladu s potrebami današnjega človeka ter zgrajena izokolju prijaznih materialov. V Brežicah tako lahko v tem kompleksu v naslednjih letih pričakujemo 250 do 300 novih stanovanj.Župan občine Brežice, g. Ivan Molan, pozdravlja namero podjetja Begrad za gradnjo novih stanovanj v Brežicah. Interes za gradnjo stanovanj je dokaz, da podjetja v slovenskem prostoru prepoznavajo razvojni potencial občine Brežice. Takšne investicije so tudi pokazatelj, da so smernice, ki so bile začrtane za vzpodbujanje razvoja brežiške občine, pravilne.Predstavitev dogovora (Begrad, Elite) Podpisovanje dogovora (Občina Brežice, Begrad, Elite)

Izmenjava podpisanih dogovorov Na dobro sodelovanjeZakaj ime Cholewa?Ime „Cholewa“ (izg. holeva) ni naključje. V medicini so dobro poznani delo in dosežki docenta dr. Josipa Cholewe, prvega raziskovalca na področju eksperimentalne onkologije na Slovenskem in prvega predstojnika Onkološkega inštituta v Ljubljani. Dr. Josip Cholewa (1885 – 1942) se je leta1920 zaposlil v brežiški bolnišnici kot kirurg na kirurškem oddelku in že naslednje leto z lastnimi sredstvi uredil v bolnišnici onkološki eksperimentalni laboratorij. Njegova prizadevanja, poskusi, spoznanja in uspehi v nadaljnjem delu imajo znaten prispevek pri boju proti raku.