Predlog proračuna za leto 2008

datum: 28.11.2007

kategorija: Župan

Na 9. redni seji občinskega sveta Občine Brežice je bil predstavljen predlog proračuna občine Brežice za naslednji dve leti. Letos se uvaja nov sistem sprejemanja proračuna, ki poleg dveletnega plana proračuna, prinaša tudi predstavitev in razgrnitev, odlok o proračunu se daje v petnajstdnevno javno razpravo, tej razpravi sledi sprejemanje proračuna v občinskem svetu.

Proračuna za naslednji dve leti sta dobro zastavljena, poskrbeli smo tako za investicije, ki večajo razvojne potenciale naše občine, kot tudi za splošne družbene zadeve. Kljub povečanju investicij nam je uspelo zagotoviti enak delež sredstev za socialo, zvišal se je tudi delež sredstev za pomočna domu. Ta povišanja sredstev nam omogoča večji proračuna za leto 2008. Ta je v primerjavi z letošnjim višji za približno 7 milijonov evrov.
Mnoge investicije smo prijavili na razpise evropskih skladov, od katerih pričakujemo sredstva za sofinanciranje projektov in gradenj. Kljub uspešnosti na razpisih se je potrebno zavedati, da je pri velikih investicijah zajeten tudi lastni delež sredstev, zato je potrebno racionalizirati porabo sredstev.PREDSTAVITEV PRORAČUNA 2008

predstavitev_redloga_proracuna_2008_in_primerjave.pdfPREDLOG PRORAČUNA 2008odlok_o_proracunu_2008.doc obrazlozitev_k_odloku_o_proracunu_obcine_brezice_za_leto_2008.doc

predlog_proracuna_2008_splosni_del_.pdf predlog_proracuna_2008_posebni_del_.pdf