Rešitev prometne varnosti v Artičah blizu

datum: 10.01.2008

kategorija: Župan

Včetrtek, 3.1.2008, se je župan občine Brežice, g. Ivan Molan, v Ljubljani na Ministrstvu za promet sestal z ministrom za promet, mag. Radovanom Žerjavom in direktorjem Direkcije RS za ceste (DRSC), g. Vilijem Žavrlan.

Sestanka se je udeležil tudi minister za gospodarstvo, mag. Andrej Vizjak, ki problematiko cestnega omrežja v občini dobro pozna še iz časov svojega županovanja, zato česar je bil zelo prepričljiv sogovornik.

Na sestanku so potekali pogovori o ureditvi državnih cest v občini Brežice in o nameri države, dainvestira v cestno infrastrukturo naše občine. V letošnjem letu se tudi začenja izgradnja podvoza v Dobovi, za katerega so sredstva v državnem proračunu že zagotovljena, del sredstev pa bo država lahko črpala iz evropskih skladov. Do razpisa za pridobitev gradbenega dovoljenja in dejansko izvedbo projekta naj bi tako prišlo čim prej.

Župan je z ministrom govoril tudi glede idejnih rešitev umestitve in izgradnje HE na Spodnji Savi, o smernicah ministrstva glede plovnosti reke Save ter o smernicah vzpostavitve povezave med Jesenicami in Dobovo ali bo šlo za cestno ali železniškopovezavo.

Župan je ministra in direktorja DRSC-ja opozoril na nedokončana dela pri avtocesti, kot je izgradnja bencinskega servisa, javna razsvetljava, neizpeljani prevzemi zemljišč, problem nepremičnin, ki so bile odkupljene in sedaj zapuščene propadajo, kar negativno vpliva na podobo turističnih krajev brežiške občine.Župan je na sestanku izpostavil problem prometne varnosti v Artičah.Že dlje časa ugotavljamo, da je cesta v Artičah v zelo slabem stanju, ker pa gre tu za šolsko pot, je nujno potreben tudi pločnik.Občina Brežice začenja v letošnjem letu z reševanjem problema prometne varnosti z izgradnjo pločnika v Artičah. Ministrstvo za promet pa bo pristopilo k rekonstrukciji cestišča v enaki dolžini kot bo dolžina izgrajenega pločnika.Občina in ministrstvo bosta podpisala tudi pismo o nameri, v katerem bo določen časovni okvir, do katerega bo zgrajen tako pločnik kot rekonstruirano cestišče na odseku Artiče – Pohanca. Upamo, da bo najnevarnejši odsek ceste v Artičah končan do konca leta 2008, v kolikor bo seveda proračun za leto 2008 zgodaj sprejet.