Poziv za pridobitev informacij za gradnjoširokopasovnega omrežja na območju Občine Brežice.

datum: 05.03.2008

kategorija: Župan

x

V občini Brežice želimo omogočiti širokopasovni dostop tudi občanom, ki živijo na območjih naslednjih naselij: Artiče, Blatno, Bojsno, Cirnik, Čedem, Dobeno, Dramlja, Izvir, Kamence, Koritno, Kraška vas, Križe, Laze, Mali Cirnik, Orešje na Bizeljskem, Pavlova vas, Pečice, Ponikve, Prilipe,Silovec, Spodnja Pohanca, Trebež, Vinji Vrh, Vitna Vas, in Zgornji Obrež. V omenjenih naseljih ni dostopa niti do najnižje oblike širokopasovnosti, ali pa je območje le delno pokrito s širokopasovnimi priključki.
Za določeno območje želimo pridobiti vaše podatke, da boste v naslednjih 24mesecih pričeli z izgradnjo širokopasovnega omrežja na komercialni osnovi.

Če boste gradili širokopasovno omrežje na omenjenem območju, vas prosimo, da predložite:
- konkretni načrt in
- terminski plan izgradnje


Kontaktna oseba: Teja Leben, 07-4991-536.
Vljudno vas prosimo, da nam podatke posredujete v roku 30 dni na naš naslov.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni,


Ivan Molan
Ž U P A N