Delujmo lokalno

datum: 16.04.2008

kategorija: Župan

V MC Brežice je v torek, 15. aprila 2008, potekala delavnica na temo "Delujmo lokalno". Delavnici je sledila konferenca, na kateri so župan in podžupanje posavskih občin podpisali listo o vključevanju mladih v lokalno življenje.

Na delavnici so mladi, mladinski delavci, prostovoljci in strokovne službe občinskih uprav zadolženih za področje dela za mlade iskali odgovore na vprašanje vlog posameznih akterjev na področjih mladinskega dela, analizirali so rezultate dela na mladinskem področju v preteklih letih po občinah in regiji ter oblikovali vizijo razvoja mladinskega področja v svojem okolju.

Konferenca, na kateri so predstavili Evropsko prostovoljno službo, projekt "Delujmo lokalno" (Zavod Mladinska mreža MaMa), mladinsko delo in mlade kot pomembno skupino družbe, program Mladi v akciji in rezultate dopoldanske delavnice, se je zaključila s podpisom listine o vključevanju mladih v lokalno življenje. V listini so zapisane smernice, ki jih bodo zagotavljali lokalni odločevalci (zagotavljanje osnovnih pogojev, kot je prostor, spodbude k mladinskemu delu in izboljševanje informacijskih virov za mlade. Podpisali so jih župan Občine Brežice, Ivan Molan, podžupanja Krškega, Ana Nuša Somrak, ter podžupanja Kostanjevice na Krki, Melita Skušek.

Predstavitev prostovoljnega dela v Evropi Predstavitev rezultatov delavnice Delujmo lokalno

Konferenca konferenca Delujmo lokalno 1

konferenca Delujmo lokalno 2 Direktorica mreže MaMa in podžupanja Občine Brežice, Patricia Čular

Predstavniki mladih posavskih občin Nagovoržupana Ivana Molana

Udeleženci konference Delujmo lokalno podpis Občina Brežice

podpis Občina Krško podpis Občina Kostanjevica na Krki