Starejši za starejše - predstavitev projekta

datum: 28.05.2008

kategorija: Župan

V torek, 27. maja 2008, je Društvo upokojencev Brežice v prostorih Občine Brežice pripravilo predstavitev projekta, ki v Sloveniji poteka že od leta 2004 – projekt Starejši za starejše – projekt za višjo kakovost življenja doma. Projekt združuje starejše prostovoljce, ki bodo izvajali anketo med starejšimi občani s katero bodo ugotavljali potrebe posameznikov in v nadaljevanju skušali pomagati tudi z aktiviranjem pristojnih institucij.

Predstavitev projekta in njegov namen je podprlžupan občine Brežice, Ivan Molan, ki se je predstavitve tudi udeležil in pozdravil zbrane predstavnike društev upokojencev, Zveze borcev in Društva izgnancev, Centra za socialno delo, Karitas, predstavnikov medijev ter ostalih. Občina Brežice izvaja kar nekaj oblik pomoči za starejše – program pomoč na domu in družinski pomočnik, socialno ogroženim namenja tudi enkratno finančno pomoč ter s sofinanciranjem humanitarnih društev, ki se ukvarjajo s problematiko starejših. Župan je pozdravil takšen način povezovanja različnih organizacij in javnih zavodov, ki bodo prispevala h kakovostnejšem življenju starejših občanov.

Program sta predstavili vodja projekta pri ZDUS-u, ga. Rožca Šonc, in koordinatorica projekta za Dolenjsko, ga. Nada Povše. Predstavnik Karitas iz Podbočja – Sv. Križ je dejal, da humanitarne organizacije že sedaj dobro sodelujejo s centri za socialno delo, saj se vsi trudijo za boljše življenje starejših. Pozdravili so tudi pripravljenost občine, da se vključi v projekt v zgodnji fazi in s tem še poudari pomembnost programov, namenjenih izboljšanju življenjskih pogojev za naše starejše občane.

Na predstavitvi projekta Starejši za starejše 1 Na predstavitvi projekta Starejši za starejše 2