Obvestilo.

datum: 20.08.2008

kategorija: Župan

Občina Brežice obvešča.

Občina Brežice obvešča, da bo na podlagi sklepa Uprave za zaščito in reševanje RS, pričela zbirati vloge oškodovancev, ki so imeli škodo na stvareh zaradi neurja z dežjem, močnim vetrom in točo 15, avgusta 2008. Vloge se bodo zbirale na oddelku za gospodarstvo od 20.8-1.9.2008 in sicer vsak delovni dan od 8-14 ure. Na osnovi prijave bo občinska komisija popisala škodo na terenu. Poleg osnovnih podatkov naj imajo oškodovanci pripravljene naslednje podatke: parcelna št. in katastrska občina na kateri stoji objekt, leto gradnje in neto uporabna površina. Obrazec lahko oškodovanci dobijo na prej navedenem naslovu ali pa na spletni strani občine Brežice.

Župan Občine Brežice
Ivan MOLAN

Priloga:

Obrazec 4