V Gadovi peči o razvoju turizma in podeželja v Posavju

datum: 13.04.2012

kategorija: Župan

V Gadovi peči je potekala tiskovna konferenca, namenjena predstavitvi dejavnosti na področju razvoja turizma in podeželja v Posavju ter najavi dogodkov, ki se bodo 21.4.2012 odvijali prav v Gadovi peči. Na tiskovni konferenci so sodelovali predsednik Sveta regije Posavje in župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Brežice Ivan Molan in predsednik Vinogradniško turističnega društva Gadova peč Ivan Urbanč.

Predsednik Sveta regije Posavje je predstavil zbranim Regionalno destinacijsko organizacijo Posavje (RDO Posavje) in njene naloge, pomen razvoja podeželja v posavski regiji, ki še vedno predstavlja večino regije ter uspešno sodelovanje posavskih občin, kar dokazujejo rezultati pri črpanju evropskih sredstev in uspešni prijavi projektov.

Okrogla miza z ministroma in svečani sprejem Vinske kraljice v Posavju – Gadova peč, 21.4.2012

Skupni posavski projekt bo tudi okrogla miza z ministroma za kmetijstvo in okolje ter delo, družino in socialne zadeve na temo možnosti in priložnosti kmetijstva ter turizma pri zagotavljanju delovnih mest. V soboto, 21.4.2012, se bo ob 17. uri zgodil tudi svečani sprejem Vinske kraljice Slovenije v Posavju, ki se bo nadaljeval s Praznikom kruha, vina in dobre volje v Pošteni vasi. 22.4.2012 pa bo v Radečah krst novega turističnega splava Savusa.

Občina Brežice – v prihodnosti pričakujejo rast na področju storitev in turizma

Župan Ivan Molan meni, da je za občino največ priložnosti na voljo prav v razvoju turizma, saj ima občina poleg čistega okolja, naravnih danosti  in urejene infrastrukturo priložnost za razvoj zelenega turizma (ekološke kmetije, turistične kmetije, naravni parki, vinogradništvo, Krka,…), športno-rekreacijskega (pohodništvo, kolesarstvo, rekreacijske površine v naravi in športna dvorana) , zdravstvenega turizma (kjer načrtujeta sodelovanje Splošna bolnišnica Brežice in Terme Čatež) ter prireditvenega središča (večnamenska športna dvorana, Viteška dvorana, MC Brežice). 

Vrata turizma destinacije Posavje je z evropskim sredstvi programa Leader podprt projekt, katerega nosilec je Občina Brežice, ki bo z odobrenimi sredstvi v višini 200.000 evrov obnovila prostore Mestne hiše in v njej vzpostavila trgovino in vinoteko z lokalnimi posavskimi vini in izdelki ter protokolarno sobo za predstavitev turistične ponudbe in turistično-informativni center za neposredno prodajo lokalnih turističnih produktov Posavja.

Posavski projekt na področju povezovanja turizma in podeželja je projekt Posavska špajza, ki bo skušal z aktivnostmi in investicijami (Občina Brežice bo delno obnovila tržnico in vzpostavila eko kotiček) lokalnim ponudnikom omogočiti urejen prostor za neposredno trženje lokalnih pridelkov/izdelkov, promovirati ponudbo obiskovalcem regije – turistom, povečati turistični potencial pretežno podeželske regije ter spodbuditi postopno povečanje lokalne samooskrbe.

Občina Brežice tudi intenzivno sodeluje s hrvaškimi partnerji pri pripravi projektov za kandidiranje za črpanje evropskih sredstev IPA, s katerimi želi pridobiti sredstva za sofinanciranje projektov promocije, izboljšanja in oblikovanja  turistične ponudbe, povezovanje društev, vse z namenom povečanje možnosti (samo)zaposlitve v turizmu in povečanju kakovosti življenja v občini.

Gadova peč – društvo želi utrditi ugled in ponuditi novosti na vinski cesti

Predsednik društva Ivan Urbanč je predstavil uspešnost projekta dežurnih zidanic uspešno, ki postaja čedalje bolj prepoznaven, o čemer pričajo tudi podobni projekti po Sloveniji, ki se zgledujejo po sistemu dežurnih zidanic. Društvo si želi večje podpore države pri razvijanju zidaniškega turizma, v prihodnje pa so si člani društva zadali za cilj ohraniti tradicionalno obliko t.i. vlaškega hrama in morda v enem tudi urediti muzej zanimive kulturne in vinarske dediščine.

Tiskovka_Gadova_pe___1.JPG Tiskovka_Gadova_pe___2.JPG