Na svečani seji podeljene oktobrske nagrade in občinska priznanja

datum: 30.10.2014

kategorija: Župan

Brežice – Vrhunec praznovanj Brežiškega oktobra predstavlja svečana seja Občinskega sveta Občine Brežice, kjer prejmejo oktobrske nagrade in občinska priznanja tisti izjemni posamezniki in organizacije, ki so na svojstven način zaznamovali tekoče leto. Scenarij prireditve so pripravili Kulturno društvo Drugi oder, Posavski muzej Brežice, JSKD Območna izpostava Brežice in Občina Brežice. Z odličnimi glasbenimi prispevki so svečanost sooblikovali KD VOX Posavci (glasbena dobrodošlica pred prireditvijo), Veronika Strnad, Kaja Galič, Tea Jeličić, Tinka Vukič in Jožica Zupančič.

Sodelovanje in strpnost

Župan občine Brežice Ivan Molan je v svojem nagovoru izpostavil dosežke letošnjega leta in preteklega mandata. Poudaril je, da je občina kljub močnemu investicijskemu ciklu ohranila sredstva namenjena neposrednim in posrednim pomočem občanom. Župan Ivan Molan se je v nagovoru tudi zahvalil tako občinski upravi kot občinskim svetnikom, podžupanjama Vladki Kežman in Katji Čanžar, javnim zavodom in društvom ter vsem občankam in občanom, ki pomagajo ustvarjati življenje v občini Brežice. Uspeh je rezultat sodelovanja, konstruktivnega dialoga in sposobnosti sprejemanje dogovorov.

Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_01.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_02.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_03.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_04.jpgSve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_05.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_23.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_24.jpgSve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_27.jpgSve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_09.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_08.jpg

Prejemniki nagrad - izjemni posamezniki

Oktobrske nagrade za leto 2014 so prejeli: Anton (Tone) Jesenko za dolgoletno prostovoljno delo na področju družbenega življenja in promocijo planinstva ter občine Brežice; Ferdo Pinterič za predano delo v krajevni skupnosti Sromlje in pomembne prispevek k razvoju kraja ter občine;  in Branka Stergar, lanskoletna dobitnica plakete Državnega sveta za prostovoljstvo, za izjemno delo na področju prostovoljstva v krajevni skupnosti Dobova in občini Brežice.

Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_17.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_14.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_16.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_15.jpgSve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_13.jpg Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_12.jpgSve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_11.jpgSve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_10.jpg

Priznanja Občine Brežice so prejeli  Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, podjetje TA-Regulator proizvodnja regulacijskih ventilov d.o.o. in Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Obrež ob 110. letnici uspešnega delovanja na področju zagotavljanja požarne varnosti in povezovanja krajanov.

Za častnega občana Občine Brežice je bil razglašen Stanislav Ilc v zahvalo in priznanje za dosežke na političnem in gospodarskem področju v občini Brežice.

Župan je na svečani seji izročil plaketo Občine Brežice Plesni skupini Celestina iz sekcije historični plesi Plesnega društva Imani ob 10. obletnici uspešnega delovanja za izjemen prispevek k plesnemu soustvarjanju in sooblikovanju kulturnega življenja v občini Brežice.

V imenu vseh nagrajencev se je zahvalil Stanislav Ilc. Nagrajencem in občini je ob prazniku čestital župan pobratenega mesta Dobřany  (Češka) Marek Sykora. V imenu posavskih županov je Občini Brežice in nagrajencem čestital  župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak.

Sve__ana_seja_Ob__inskega_sveta_Ob__ine_Bre__ice_2014_32.jpg

Letošnji nagrajenci: (z leve) Hedvika Lopatič (mentorica Plesne skupine Celestina), Anton Jesenko, Ferdo Pinterič, Stanislav Ilc, Branka Stergar, doc. dr. Božidar Veljković (dekan Fakultete za turizem), Danijel Frigelj (poveljnik PGD Veliki Obrež) in Sanja Predovič (namestnica direktorja podjetja TA-Regulator) z županom Ivanom Molanom (na sredini).