V Brežicah varnejši v prometu z inovativnim sistemom COPS@road

datum: 17.08.2017

kategorija: Župan

Občina Brežice z rednimi investicijami skrbi za izboljšave prometne varnosti, v letu 2017 pa je naredila še dodaten korak k večji varnosti v prometu in je v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in podjetjem Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) opremila križišče Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah z opozorilnim sistemom COPS@road.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je na današnjem simboličnem odprtju poudaril, da gre za dodaten prispevek k izboljšanju varnosti udeležencev v prometu na tem križišču, ter opozoril, da je za varnost v prometu še vedno najpomembnejše dosledno spoštovanje prometnih predpisov.

Po podatkih Policijske postaje Brežice so se v križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti v zadnjih letih pripetile nesreče, v katerih je bilo poleg zverižene pločevine telesno poškodovanih osem oseb. V vseh primerih je do prometne nesreče prišlo zaradi neupoštevanja pravil o prednosti.

Sistem COPS@road na križišču Gubčeve ulice in Hrastinske poti v Brežicah

Delovanje opozorilnega sistema COPS@road na križišču Gubčeve ulice

Na omenjenem križišču je zdaj postavljen opozorilni sistem COPS@road (Collision Preventing Safety system). Sestavlja ga modularni nabor aktivnih prometnih znakov, individualno prilagojenih glede na posebnosti posameznega cestnega odseka. Sistem s pomočjo detektorjev v splošnem zazna približevanje udeležencev odseku iz več smeri ter jih s pomočjo svetlobnih signalov opozarja na nevarnost trka v realnem času.

Predstaviki podjetja Aktivna signalizacija Korun (A.s.K) poudarjajo, da sistem COPS@road ni nadomestilo za semafor in v nobenem primeru udeležencem ne določa prednosti. Gre izključno za opozorilni sistem, ki voznike v realnem času opozarja na nevarnost trka na nevarnih prometnih točkah.

Skupaj za večjo prometno varnost

Župan Občine Brežic Ivan Molan je dejal: »Del dolgoročne vizija razvoja občine je tudi izboljšana prometna varnost za vse udeležence v prometu. Intenzivno in redno skrbimo za obnove in sanacije cest, posebno pozornost pa namenjamo gradnji pločnikov in kolesarskih stez ob državnih in lokalnih cestah. V tem letu je občina za izboljšanje prometne infrastrukture namenila kar dobre tri milijone evrov proračunskih sredstev. Ker se v Občini Brežice na različne načine trudimo povečevati varnost za vse udeležence v prometu, smo veseli sodelovanja, s pomočjo katerega smo na tem križišču postavili opozorilni sistem COPS@road. Upam, da bo postavitev tega sistema bistveno vplivala na zmanjšanje nesreč.«

Zavarovalnica Triglav projekt Skupaj za večjo prometno varnost izvaja že vse od leta 2014. V tem času je podprla postavitve sistemov COPS@road na nevarnih prometnih točkah v skupno 23 občinah po Sloveniji, kjer obstaja povečana nevarnost trkov. Tako skladno s poslanstvom ustvarjanja varnejše prihodnosti aktivno prispeva k izboljšanju razmer na slovenskih cestah.

Opozorilni sistem COPS@road je rezultat lastnega razvoja mladega slovenskega podjetja A.s.K.

Peter Korun (direktor A.s.K) Viktor Richter (Direktor OE Krško Zavarovalnice Triglav) Ivan Molan (župan Občine Brežice) (002)

Peter Korun, direktor podjetja A.s.K..MP3

Ivan Molan, župan občine Brežice.MP3

Viktor Richter, direktor OE Krško.MP3